Na de vorige blog wist je het natuurlijk al, maar als christen heb je behoorlijk wat Turkse roots. Maar niet alleen in het midden van Turkije, maar ook aan de Turkse kust hebben we roots. Niet alleen voor een zonnige vakantie, maar ook voor een stukje identiteit kun je aan de Turkse kust terecht. Zoals in de andere identiteit blogs gaan we kijken naar wat de Bijbel zegt over wie we zijn. Maar nu niet meer naar de RomeinenKorinthiërs, of Galaten, maar naar de Efeze in jou. Dus maak je klaar om ondergedompeld te worden in de identiteit van deze prachtige regio, eind jaren 62 na Christus.

De onderdelen van onze Efeze

Natuurlijk hebben we weer verschillende hoofdonderdelen geïdentificeerd van onze Efeziër. Je zou kunnen zeggen dat dit de ledematen zijn van de goddelijke Efeziër die in jou leeft. We gaan hierin terugzien wie God heeft gezegd dat we zijn in Jezus in het boek Efeze. We gaan kijken naar hoe Hij naar ons kijkt en wat Hij over ons zegt.

En dit is iets om hardop te lezen. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zit er kracht in onze tong (lees hier meer daarover). Laten we dus hardop dit samen lezen. En als je leest, besef dan, dat dit de waarheid van God over je leven is. Dit is wat God over jou heeft gezegd, hoe Hij naar je kijkt. Zie jezelf met die liefdevolle ogen van jouw Vader terwijl je dit leest.

Gezegend

Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten! (Ef 1:3). Ik ken het mysterie van Zijn wil (Ef 1:9). Ik ben met Jezus opgewekt en in de hemelse gewesten gezet (Ef 2:6). Hij is mijn vrede (Ef 2:14). Ik ben licht in de Heer (Ef 5:8)

Gekozen en geadopteerd

Ik ben gekozen voor de grondlegging van de wereld, om heilig en smetteloos te zijn. Ik ben geadopteerd als zoon van God (Ef 1:4,5). Ik ben geaccepteerd in de geliefde (Jezus) (Ef 1:6). Ik heb een erfenis en ben voorbestemd naar Zijn doel (Ef 1:11). Ik ben een medeburger met de heiligen en deel van Gods gezin (Ef 2:19)

Intiem leven met God

gebed voor overheid efeze man american football

Ik ben geliefd met Zijn grote liefde (Ef 2:4). Ik ben nu dichtbij God (Ef 2:13). Ik heb vrijmoedigheid en vertrouwelijke toegang tot God (Ef 3:12). God de Vader is in en door mij (Ef 4:6). Ik ben onderdeel van God zijn lichaam, zijn vlees en bloed (Ef 5:30).

Verlost, vergeven en begenadigd

Ik heb verlossing, vergeving van mijn zonde (Ef 1:7). Zijn genade is overvloedig voor mij in alle wijsheid en bedachtzaamheid (Ef 1:8). Door genade ben ik gered (Ef 2:5). Zijn goedertierenheid is over mij (Ef 2:7). Ik ben gered uit genade door geloof (Ef 2:8). Mij is genade gegeven naar de mate van de gave van Christus (Ef 4:7). Ik ben vergeven door God (Ef 4:32)

Gods Geest werkt

Ik ben verzegeld met de Heilige Geest van belofte (Ef 1:13). Ik heb door de Geest toegang tot de Vader (Ef 2:18). Ik word gebouwd als Gods woning in de Geest (Ef 2:22). Ik ben verzegeld door de Heilige Geest tot de dag van verlossing (Ef 4:30).

Nieuw leven

Ik ben met Jezus levend gemaakt, door genade ben ik gered (Ef 2:1, Ef 2:5). Ik ben met Jezus opgewekt en in de hemelse gewesten gezet (Ef 2:6). Ik ben Zijn maaksel, gemaakt in Jezus voor goede werken die Hij al voorbereid heeft voor mij (Ef 2:10). God de Vader is in en door mij (Ef 4:6).

De recht zeilende Turk

Jij bent zo’n Turk uit de kuststreken (Efeze), als je in Christus bent. Dit is wie jij bent:

Jij bent gezegend.

Jij bent gekozen en geadopteerd.

Jij hebt een intiem leven met God.

Jij bent verlost, vergeven en begenadigd.

Gods Geest werkt in jou.

Jij hebt een nieuw leven.