Iedereen kent de enzen wel, de Bijbel staat er vol mee. Vandaag nemen we twee groepen enzen op onze korrel en gaan we kijken waarin wij ook een beetje ens zijn. Zoals in de andere identiteit blogs gaan we dus kijken naar wat de Bijbel zegt over wie we zijn. Maar nu niet meer naar de RomeinenKorinthiërs, Galaten of Efeziërs, maar naar de enzen in jou. En dan wel specifiek de Filippenzen en de Kolossenzen. Dus maak je klaar om ondergedompeld te worden in de identiteit van deze bijzondere groep mensen (Turken en Grieken).

De onderdelen van onze ‘enzen’

Natuurlijk hebben we weer verschillende hoofdonderdelen geïdentificeerd van onze enzen (van de Filippenzen en Kolossenzen dus). Je zou kunnen zeggen dat dit de ledematen zijn van de goddelijke ens die in jou leeft. We gaan hierin terugzien wie God heeft gezegd dat we zijn in Jezus in de boeken Filippenzen en Kolossenzen. We gaan kijken naar hoe Hij naar ons kijkt en wat Hij over ons zegt.

En dit is iets om hardop te lezen. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zit er kracht in onze tong (lees hier meer daarover). Laten we dus hardop dit samen lezen. En als je leest, besef dan, dat dit de waarheid van God over je leven is. Dit is wat God over jou heeft gezegd, hoe Hij naar je kijkt. Zie jezelf met die liefdevolle ogen van jouw Vader terwijl je dit leest.

Voorspoedig

Filippenzen en Kolossenzen identiteit jezus bijbel ik ben genade verlossing geest griek griekenland turk turkije man duim omhoog

God zal voor alles wat ik nodig heb voorzien, naar Zijn rijkdom in glorie (Fil 4:19). God heeft mij bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht (Kol 1:12).

Gods werkt Zijn wil in mij

God zal het werk dat Hij is begonnen in mij ook afmaken (Fil 1:6). God zorgt ervoor dat ik ga willen en doen wat Hem behaagt (Fil 2:13). Zijn werk, werkt met kracht in mij (Col 1:29) Ik schijn als licht in de wereld (Fil 2:15). Ik groei op in de groei die van God komt (Col 2:19)

Vergeven en verlost

Ik heb verlossing, mijn zonden zijn vergeven (Col 1:14). Ik ben verzoend met God, ik sta nu heilig, onberispelijk en smetteloos voor God (Col 1:21,22). Ik ben levend gemaakt met God, al mijn overtredingen zijn vergeven (Col 2:13). Mijn oude mens is afgelegd met alle bijbehorende daden (Col 3:9). Het handschrift dat tegen mij getuigde heeft God uitgewist (Col 2:14). Ik ben bevrijd van de macht van de duisternis en overgezet naar Gods koninkrijk (Col 1:13)

Heilig

Filippenzen en Kolossenzen identiteit jezus bijbel ik ben genade verlossing geest griek griekenland turk turkije man geknield heilig

Ik ben uitgekozen door God, heilig, apart gezet en geliefd (Col 3:12). Ik ben de besnijdenis (Fil 3:3). Ik ben besneden door mijn vleselijke zonde af te leggen (Col 2:11). Ik ben met Christus gestorven aan de standaarden van de wereld (Col 2:20).

Krachtig

Ik kan alles door Christus, Hij geeft mij kracht (Fil 4:13). Zijn werk, werkt met kracht in mij (Col 1:29).

God leeft in mij

Christus is in mij (Col 3:11). Ik ben gestorven, mijn leven is, samen met Jezus, verborgen in God (Col 3:3). Ik ben een hemelburger (Fil 3:20). God wilde mij bekendmaken wat Christus in mij betekent, hoop op glorie (Col 1:27).

Ik ben een nieuwe mens

Ik ben een nieuwe mens, met nieuwe kennis, naar Jezus beeld (Col 3:10). Ik ben met Jezus begraven in de doop en met Hem opgestaan door geloof in God (Col 2:12). Ik ben gestorven, mijn leven is, samen met Jezus, verborgen in God (Col 3:3). Ik groei op in de groei die van God komt (Col 2:19).

De echte ‘ens’

En jij bent zo’n echt ‘ens’! (Whatever that may mean). Als jij in Christus bent, is dit wie je bent:

Jij bent voorspoedig

God werkt Zijn wil in jou

Jij bent vergeven en verlost

Jij bent heilig

Jij bent krachtig

God leeft in jou

Jij bent een nieuwe mens!