Identiteit

In deze serie gaan we het hele nieuwe testament door om eens even te kijken wie wij als nieuw geschapen christenen zijn volgens de Bijbel. We gaan elk blog van deze serie, vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk, boek voor boek, het nieuwe testament door om te kijken wat de Bijbel daarover zegt.

Om het overzichtelijk te houden doen we het een paar teksten per keer, in een vast format. Eerst de tekst, dan wat het nou eigenlijk betekent en als laatste wat ik dus over mezelf kan zeggen. En omdat onze woorden kracht hebben, gaan we het allemaal hardop over onszelf verklaren natuurlijk ;).

Wie ik ben

Romeinen 7:6

Tekst: Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij  in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter.

Wat het betekent: De wet heerst niet meer over ons. We dienen naar wat de Geest wil en niet alleen maar naar de regels van de wet.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben vrijgemaakt van de wet, ik ben gestorven aan waaraan ik vast zat. Ik dien God in de Geest, niet alleen in de letter.

Romeinen 8:1

Tekst:  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest .

Wat het betekent: Als je bij God hoort (tot bekering bent gekomen), is er geen veroordeling meer voor je, je wandelt dan naar de Geest.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Er is geen veroordeling meer voor mij.

Romeinen 8:2

Tekst:Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood .

Wat het betekent: Door Jezus hebben we een nieuwe geest en leven gekregen. We zijn vrij van de heerschappij van zonde en dood over ons.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben vrij van de wet van de zonde en dood

Romeinen 8:3-4

Tekst: Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Wat het betekent: Doordat Jezus voor ons zonde is geworden, voldoen we in Gods ogen aan de eisen van de wet en zijn we rechtvaardig.

Wat ik over mezelf kan zeggen: De rechtvaardige eis van de wet is vervuld in mij. Ik wandel niet naar het vlees, maar naar de Geest.

Romeinen 8:5

Tekst: Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.

Wat het betekent: Zonder God, in het vlees, denk je ook vleselijk. Met God, naar de Geest, denk je ook geestelijk.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben naar de Geest en bedenk de dingen van de Geest.

Romeinen 8:9

Tekst: Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem

Wat het betekent: Als je tot geloof (bekering komt), komt Gods Geest in je wonen en ben je van Hem.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben niet meer in het vlees, maar in de Geest

Romeinen 8:10

Tekst: Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Wat het betekent: Als christen is ons lichaam ‘gestorven met Jezus’ en onze geest levend geworden met Hem.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Mijn lichaam in gestorven en mijn geest is leven.

Romeinen 8:11

Tekst: En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Wat het betekent: Gods Geest leeft in ons, en Zijn Geest die in ons woont, geeft onze lichamen leven.

Wat ik over mezelf kan zeggen: God geeft leven aan mijn lichaam, door Zijn Geest die in mij woont.

Wie ik ben

Dus:

– Ik ben vrijgemaakt van de wet
– Ik ben gestorven aan waaraan ik vast zat
– Ik dien God in de Geest, niet alleen in de letter
– Er is geen veroordeling meer voor mij
– Ik ben vrij van de wet van de zonde en dood
– De rechtvaardige eis van de wet is vervuld in mij
– Ik wandel niet naar het vlees, maar naar de Geest
– Ik ben naar de Geest en bedenk de dingen van de Geest
– Ik ben niet meer in het vlees, maar in de Geest
– Mijn lichaam in gestorven en mijn geest is leven
– God geeft leven aan mijn lichaam, door Zijn Geest die in mij woont