Misschien is het je opgevallen in de blogs Wie zeg jij dat jij bent? dat je aangemoedigd wordt om de waarheden uit Gods Woord hardop te zeggen. In dit blog volgt een verklaring waarom we verklaren.

Het belangrijkste lichaamsdeel

Voor iedereen verschilt wat ze het mooiste vinden aan zichzelf. De meeste mensen vinden bijvoorbeeld de linkerkant van hun gezicht het mooiste. En ook als je aan mensen vraagt wat het belangrijkste lichaamsdeel is, krijg je vast verschillende antwoorden. De Bijbel noemt een van de kleinste onderdelen het belangrijkste: je tong!

De BasisBijbel zegt het zo: “Iemand die nooit iets verkeerds zegt, is een volmaakt mens, die zichzelf helemaal in de hand heeft. Als we een paard teugels omdoen, gehoorzaamt het dier ons. We kunnen zijn hele lichaam besturen. En kijk eens naar de schepen. Ook al zijn ze nóg zo groot en is de wind nóg zo sterk, ze worden bestuurd door een heel klein roer. Ze varen daarheen waar de stuurman ze wil hebben. Zo is ook de tong maar een heel klein lichaamsdeel, maar met een grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten! Je tong is net als dat vlammetje.” (Jak 3:2b-6a). Oftewel je tong kan je leven maken of kraken. Dat kleine dingetje bestuurt je hele leven. Het is als het roer van een schip, het bepaalt de koers van je leven.

Leven en dood

goed nieuws positieve woorden

De Bijbel maakt het nog bonter in wat het zegt over je tong: “Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.” (Spr 18:20-21). Ok, dus we eten van wat we met onze mond hebben gezegd. Naast de letterlijke betekenis van eten, betekent ‘ervan eten’ ook dat onze tong bepaalt wat er gebeurt in ons leven. Wat er in onze levens zich afspeelt, wordt bepaald door wat we hebben gezegd. En zeg nou zelf, eigenlijk is dat heel logisch. Bij al je beslissingen zijn woorden betrokken en dat is de stap die ze definitief maken. Je geeft je woord.

En dus zelfs de macht over leven en dood zit allemaal in onze tong. We kunnen leven-gevende en dodende woorden spreken, zegen of vloek, naar onszelf en anderen. Of we positieve woorden spreken maakt heel veel uit. Positiviteit maakt ons leven beter ook volgens onderzoek. Ook bij operaties hebben degenen die zeggen te willen leven een grotere kans op overleven.

De bron

Maar waar haal ik die positieve woorden dan vandaan? Jezus legde het zo uit: “Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.” (Mat 12:34) Dus wat we spreken komt voort uit wat er in ons hart leeft. Het komt voor vanuit wie we zijn. Jezus gaat verder: “De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. (Mat 12:35-37). Dus ‘de schat’ die in je hart zit brengt woorden voort (nu snappen we opeens waar het woord ‘woordenschat’ vandaan komt…), en voor die woorden moet je later nog eens verantwoording afleggen ook!

Op basis van je woorden zul je rechtvaardig verklaard worden of niet. Nou die verklaring is eentje die we zelf kunnen maken! De Bijbel zegt daarover: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” (Rom 10:9-10) Dus als je gelooft in Jezus in je hart (de schatplaats), en dat ook zegt met je mond, wordt je gerechtvaardigd en gered (zalig, ga je naar de hemel dus). Dus je tong bepaalt je eeuwige leven/eeuwige dood beslissing!

Geloof

geloof bijbel lees denk spreek

Als je al bang bent voor wat je zegt, snap ik dat op dit punt, want jouw verklaring bepaalt je leven. Maar er is wel een maar… Wat je gaat verklaren, moet je ook geloven. Jezus zei daarover: “Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.” (Mar 11:23) Dus je moet geloven in je hart en niet twijfelen als je wil hebben wat je zegt.

En hoe kom je dan aan geloof? “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.” (Rom 10:17) Oftewel, we gaan geloven wat we horen, en wat we moeten horen is wat God zegt. Niet luisteren naar meningen van anderen, niet naar onszelf, maar naar wat Hij zegt. Dus Zijn Woord, de Bijbel, is waar we op bouwen en ons geloof vandaan halen. De Bijbel zelf zegt, dat het voor heel de Bijbel geldt dat het Gods woorden zijn (2 Tim 3:16). Dus we kunnen kijken in de Bijbel wat op ons van toepassing is en dat gaan geloven over onszelf.

Verklaring zonder geloof

En wat nou als ik geen geloof heb? En dan toch ga verklaren? We hebben net al gelezen dat twijfel het werken van je geloof in de weg staat. Je verklaring en je geloof samen, dat garandeert resultaat. Maar als je het nog niet echt gelooft, dan is het nog steeds belangrijk om te spreken! Namelijk zodat je kunt horen en luisteren naar wat het Woord zegt, zodat geloof komt. Dat is ook de reden om de Bijbel hardop te lezen, zodat je hoort wat God zegt.

En iedereen met een beetje gezond verstand weet ook wel, dat als je iets lang genoeg tegen jezelf zegt, je het gaat geloven. Als een kind van jongs af aan hoort dat hij niks waard is en niks anders, dan gaat hij dat ook geloven. Of als je telkens tegen jezelf zegt dat je iets niet kan, het er niet beter van wordt. Salomo beschreef dat zo: “Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.” (Spr 12:18).

Laten wij dus beginnen om onze tong op de juiste manier te gebruiken! Laten we degenen zijn die genezing brengen en goede dingen spreken, waar we ook komen. Laten we samen het volgende zeggen als onze verklaring: Mijn woorden zullen opbouwend en genezend zijn! Ik zal Gods woorden spreken.