Als je My Big Fat Greek Wedding hebt gezien, weet je waarschijnlijk wel dat alles wat we hebben in onze samenleving te herleiden naar iets dat oorspronkelijk Grieks was ;). Dus wat we vandaag gaan doen, is op zoek naar de Korinthiër in onszelf. Zoals in de andere identiteit blogs gaan we kijken naar wat de Bijbel zegt over wie we zijn. Maar nu niet meer naar die rare Romeinen, maar naar de Korinthiër in jou. Dus maak je klaar om ondergedompeld te worden in de oud-Griekse cultuur, anno 55 na Christus.

De onderdelen van onze Korinthiër

Natuurlijk hebben we geen ruimte om op alle details in te gaan over wat de brieven aan de Korinthiërs zeggen over wie we zijn in Christus. Daarom hebben we verschillende hoofdonderdelen geïdentificeerd. Je zou kunnen zeggen dat dit de ledematen zijn van de goddelijke Korinthiër die in jou leeft. We gaan hierin terugzien wie God heeft gezegd dat we zijn in Jezus. We gaan kijken naar hoe Hij naar ons kijkt en wat Hij over ons zegt.

En dit is iets om hardop te lezen. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zit er kracht in onze tong (lees hier meer daarover). Laten we dus hardop dit samen lezen. En als je leest, besef dan, dat dit de waarheid van God over je leven is. Dit is wat God over jou heeft gezegd, hoe Hij naar je kijkt. Zie jezelf met die liefdevolle ogen van jouw Vader terwijl je dit leest.

Leven in de Geest

God heeft mij zijn Heilige Geest gegeven, Hij woont in mij, in mijn hart (1 Kor 2:12, 1 Kor 3:17, 2 Kor 1:21-22). Ik ben nu één Geest met God! Eén met Hem! (1 Kor 6:17). Ik heb de Geest van geloof, daarom geloof ik en spreek ik (2 Kor 4:13). De Heilige Geest zorgt dat ik alles te weten kom wat God mij gegeven heeft (1 Kor 2:12). Hij is het onderpand voor mijn eeuwige huis in de hemel (2 Kor 5:5). Ik heb verschillende gaven, bedieningen en werkingen. God werkt alles in mij door zijn Geest. De manifestatie van de Geest is aan mij gegeven, het woord van kennis, woord van wijsheid, geloof, gaven van genezingen, werken van wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, verschillende tongen en vertaling van tongen (1 Kor 12:4-11).

Overwinning

Een Ster van een Korinthiër identiteit overwinning rijkdom belofte bediening God Bijbel Jezus man handen omhoog gewonnen

Ik krijg altijd de overwinning van God, door Jezus (1 Kor 15:57), God laat mij altijd overwinnen! (2 Kor 2:14) Ook als in me zwak voel, is Gods genade genoeg voor mij, Zijn kracht wordt dan zichtbaar en komt in me wonen (2 Kor 12:9). God is namelijk krachtig in mij! (2 Kor 13:3) Ik wordt niet verzocht boven wat ik aankan, bij elke verleiding maakt God een uitweg, zodat ik ze kan doorstaan (1 Kor 10:13). Ik strijd niet naar het vlees, mijn wapens zijn niet vleselijk, maar machtig in God. Ik haal bolwerken neer, redeneringen breek ik af. Ik haal alles wat zich verhoogt tegen God neer. Ik maak elke gedachte krijgsgevangen en maak ze gehoorzaam aan Jezus (2 Kor 10:3-5).

Rijkdom en overvloed

Jezus is voor mij arm geworden, zodat ik nu rijk ben (2 Kor 8:9). Ik word in alles rijk en vrijgevig (2 Kor 9:11). Ik ben in alles rijk, in alle spreken en alle kennis (1 Kor 1:5). Alles is van mij en ik ben van Christus (1 Kor 3:21,23). Al Gods genade is overvloedig in mij, ik heb altijd alles wat ik nodig heb, ik heb alles om overvloedig te zijn in elk goed werk (2 Kor 9:8).

Eén met God, in Intieme relatie met Hem

Ik ben één geest met Jezus, één met Hem! (1 Kor 6:17) Ik ben het lichaam van Christus, een lichaamsonderdeel van Hem, precies geplaatst waar Hij het wilde (1 Kor 12:27, 1 Kor 6:15, 1 Kor 12:18). En Hij is mijn hoofd (1 Kor 11:3). God woont in mij, Hij wandelt met mij (2 Kor 6:16, 2 Kor 1:22). Ik ben gekend door Hem! (1 Kor 8:3, 1 Kor 13:12) Hij, de God van liefde en vrede is bij mij (2 Kor 13:11). Zijn troost is overvloedig voor mij (2 Kor 1:5). Ik ben Zijn tempel, Zijn akker en Zijn bouwwerk (2 Kor 6:16, 1 Kor 3:9). Hij is Mijn God en ik ben Zijn volk (2 Kor 6:16).

Goddelijke Levenswandel

Een Ster van een Korinthiër identiteit overwinning rijkdom belofte bediening God Bijbel Jezus man wandelen bos brug touw geel groen

De liefde van God leidt mij in mijn leven (2 Kor 5:14). Ik wandel in liefde, ik ben geduldig, ik ben vriendelijk, ik ben niet jaloers, ik pronk niet, ik doe niet belangrijk, ik doe niks ongepast, ik zoek mijn eigen belang niet, ik wordt niet verbitterd, ik denk geen kwaad, ik wordt niet blij van onrecht, ik verheug me in de waarheid, ik bedek alle dingen, geloof alle dingen, hoop alle dingen, verdraag alle dingen, ik faal nooit (1 Kor 13:4-8)! Ik heb de gedachten (manier van denken) van Christus (1 Kor 2:16). Ik richt me niet op zichtbare dingen, maar op onzichtbare dingen (2 Kor 4:18). Ik zie mensen niet meer op een natuurlijke manier (2 Kor 5:16). Ik wandel door geloof, niet door wat ik zie (2 Kor 5:7). Ik verlies de moed niet, mijn innerlijke mens wordt elke dag vernieuwd (2 Kor 4:16). Alle dingen zijn geoorloofd voor mij (maar niet alles is nuttig of opbouwend) (1 Kor 10:23).

Goddelijke Bedienaar

God heeft mij bekwaam gemaakt; Ik ben bekwaam als bedienaar van het nieuwe verbond van de Geest (2 Kor 3:5-6). Door de genade van God ben ik wie ik ben. De genade van God werkt door mij heen (1 Kor 15:10). Ik ben een brief van Christus aan anderen, een ambassadeur van God (2 Kor 3:3, 2 Kor 5:20). Bij elke samenkomst, heb ik een lied, onderwijs, een tong, een openbaring of een vertaling van een tong (1 Kor 14:26). Ik ben altijd vol hoop en spreek vrijmoedig (2 Kor 3:12). Mijn kennis en profeteren is ten dele (1 Kor 13:9). Ik heb verschillende gaven, bedieningen en werkingen. God werkt alles in mij door zijn Geest. De manifestatie van de Geest is aan mij gegeven, het woord van kennis, woord van wijsheid, geloof, gaven van genezingen, werken van wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, verschillende tongen en vertaling van tongen (1 Kor 12:4-11). En mijn inspanning is niet vergeefs in de Heer! (1 Kor 15:58).

Nieuw, puur en vrij

Het evangelie heb ik ontvangen en daarin sta ik (1 Kor 15:1). Ik ben nu een nieuwe schepping (2 Kor 5:17). Ik ben de rechtvaardigheid van God (2 Kor 5:21). Ik ben schoongewassen, heilig, geheiligd en gerechtvaardigd (1 Kor 6:11, 1 Kor 1:2) Ik ben vrij! (2 Kor 3:17). Geloof hoop en liefde blijven in mij (1 Kor 13:13). De bedekking over mij is weggenomen (2 Kor 3:16). God’s licht schijnt in mijn hart, ik ben verlicht met de kennis van de heerlijkheid van God (2 Kor 4:6). Ik zie de glorie van God, en ik word zoals de glorie van God is (2 Kor 3:18).

Ontvanger van Zijn beloften

Ik heb de Geest van God ontvangen, zodat ik alles kom te weten wat God mij gegeven heeft (1 Kor 2:12) Hij is het onderpand tot ik al Gods beloften heb ontvangen (2 Kor 5:5). Al Gods beloften voor mij zijn ja en amen! (2 Kor 1:20)

De Korinthiër

Een Ster van een Korinthiër identiteit overwinning rijkdom belofte bediening God Bijbel Jezus Griekenland Paulus Griek

Jij bent zo’n goddelijke Korinthiër, als je in Christus bent. Dit is wie jij bent:

Jij leeft in de Geest

Jij leeft in overwinning

Jij leeft in rijkdom en overvloed

Jij bent één met God, in intieme relatie met Hem

Jij hebt een goddelijke levenswandel

Jij bent een goddelijk bedienaar

Jij bent nieuw, puur en vrij

Jij bent een ontvanger van Zijn beloften.