Identiteit

In deze serie gaan we het hele nieuwe testament door om eens even te kijken wie wij als nieuw geschapen christenen zijn volgens de Bijbel. We gaan elk blog van deze serie, vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk, boek voor boek, het nieuwe testament door om te kijken wat de Bijbel daarover zegt.

Om het overzichtelijk te houden doen we het een paar teksten per keer, in een vast format. Eerst de tekst, dan wat het nou eigenlijk betekent en als laatste wat ik dus over mezelf kan zeggen. En omdat onze woorden kracht hebben, gaan we het allemaal hardop over onszelf verklaren natuurlijk ;).

Wie ik ben

Romeinen 5:11

Tekst: En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

Wat het betekent: We scheppen op over God. Door Hem hebben wij verzoening (herstel van relatie) ontvangen

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik roem in God. Ik heb verzoening ontvangen, mijn relatie met God is helemaal hersteld.

Romeinen 5:17

Tekst: Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

Wat het betekent: Doordat Adam had gezondigd, gingen wel allemaal dood (geestelijk en natuurlijk). Door Jezus zijn genade en gerechtigheid die we ontvangen, regeren we in dit leven door Hem.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ontvang gerechtigheid en een overvloed van genade. Ik regeer in dit leven door Hem.

Romeinen 6:2-3

Tekst: Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn?

Wat het betekent: De zonde in ons is gestorven met Jezus aan het kruis, dus moeten we er ook niet meer in leven.

Wat ik over mezelf kan zeggen: De zonde in mij is dood, ik ben voor de zonde dood. Ik ben gedoopt in Jezus’ dood, samen met Hem gestorven.

Romeinen 6:4-5

Tekst: Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

Wat het betekent: We zijn met Jezus gestorven en met Hem opgestaan uit de dood tot een nieuw leven.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik wandel in een nieuw leven. Ik ben gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, ik zal ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.

Romeinen 6:6

Tekst: Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

Wat het betekent: Onze oude mens is met Jezus gestorven, dat lichaam van zonde is tenietgedaan, we zullen niet langer meer slaaf van zonde te zijn.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Mijn oude mens is met Hem gekruisigd, vernietigd. Ik ben geen slaaf van zonde meer, ik dien de zonde niet meer.

Romeinen 6:11

Tekst: Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.

Wat het betekent: We moeten onszelf zien als dood voor zonde, maar levend voor God.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben dood voor zonde, maar levend voor God.

Romeinen 6:14

Tekst: Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Wat het betekent: Zonde is niet de baas over ons. We zijn niet meer onder (de veroordeling van) de wet, maar de (acceptatie van) genade.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Zonde heerst niet over mij. Ik ben niet onder de wet, maar onder de genade

Romeinen 6:18

Tekst: En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid.

Wat het betekent: We zijn vrijgemaakt van zonde en dienen nu gerechtigheid.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben vrijgemaakt van zonde, ik ben een dienaar van gerechtigheid.

Romeinen 6:22-23

Tekst: Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Wat het betekent: We zijn vrijgemaakt van zonde en dienen nu God, die zorgt dat we steeds heiliger worden, tot we het eeuwig leven ingaan. Zonde verdient de dood, maar God heeft ons begenadigd en eeuwig leven gegeven.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben vrijgemaakt van zonde, ik dien nu God. Ik heb vrucht die me heiligt en uiteindelijk eeuwig leven geeft. Ik heb als genadegave eeuwig leven gekregen.

Wie ik ben

Dus:

– Ik roem in God
– Ik heb verzoening ontvangen, mijn relatie met God is helemaal hersteld
– Ik ontvang gerechtigheid en een overvloed van genade
– Ik regeer in dit leven door Hem
– De zonde in mij is dood, ik ben voor de zonde dood
– Ik ben gedoopt in Jezus’ dood, samen met Hem gestorven
– Ik wandel in een nieuw leven
– Ik ben gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood
– Ik zal ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding
– Mijn oude mens is met Hem gekruisigd, vernietigd
– Ik ben geen slaaf van zonde meer, ik dien de zonde niet meer
– Ik ben dood voor zonde, maar levend voor God
– Zonde heerst niet over mij
– Ik ben niet onder de wet, maar onder de genade
– Ik ben vrijgemaakt van zonde
– Ik ben een dienaar van gerechtigheid
– Ik ben vrijgemaakt van zonde
– Ik dien nu God
– Ik heb vrucht die me heiligt en uiteindelijk eeuwig leven geeft
– Ik heb als genadegave eeuwig leven gekregen