Rare jongens die Romeinen… (Aldus Obelix in de beroemde Asterix strips). Als je de afgelopen tijd de identiteit blogs hebt gelezen, weet je dat we heel Romeinen hebben doorgelezen om te zien wie we zijn volgens die brief van Paulus. Nu gaan we dat allemaal op een hoop gooien en de ideale Romein in Christus eruit toveren. Dus maak je klaar om deel te worden van het goddelijke legioen en heel Europa (plus de rest) te veroveren.

De onderdelen van de goddelijke Romein

Om het een beetje makkelijker te maken voor ons allemaal heb ik de dingen die Romeinen zegt over wie we zijn in Christus in verschillende delen ingedeeld. Je zou kunnen zeggen dat dit de ledematen zijn van de goddelijke Romein. We gaan hierin terugzien wie God heeft gezegd dat we zijn in Jezus. We gaan kijken naar hoe Hij naar ons kijkt en wat Hij over ons zegt.

En dit is iets om hardop te lezen. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, zit er kracht in onze tong (lees hier meer daarover). Laten we dus hardop dit samen lezen. En als je leest, besef dan, dat dit de waarheid van God over je leven is. Dit is wat God over jou heeft gezegd, hoe Hij naar je kijkt. Zie jezelf met die liefdevolle ogen van de Vader terwijl je dit leest.

Geliefd en in relatie met God

Jezus heeft mij altijd al liefgehad (Rom 8:37). Er bestaat helemaal niks dat mij weg kan houden bij die liefde van God (Rom 8:38-39). Ik ben Zijn geliefde (Rom 9:25-26). Ik ben Zijn kind, Zijn erfgenaam met Jezus (Rom 8:16, Rom 9:25-26, Rom 8:17a). Ik ben Zijn volk (Rom 9:25-26). God laat mijn Zijn liefde zien door Jezus (Rom 5:8-9). Door Hem is mijn relatie met God helemaal hersteld (Rom 5:11). Hij kende me altijd al en heeft me gemaakt als iemand voor wie Hij wil zorgen (Rom 8:29, Rom 9:23-24) Hij heeft Zijn liefde in mijn hart uitgestort (Rom 5:5). Hij zal me nooit voor schut zetten of mij teleurstellen (Rom 10:11).

Vrij van zonde

Nu ik in Jezus ben, ben ik samen met Hem gestorven (Rom 6:2-3). Ik ben gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood (Rom 6:4-5). De zonde in mij is nu dood, ik ben voor de zonde dood (Rom 6:2-3, Rom 6:11). Mijn oude mens is met Hem gekruisigd, vernietigd (Rom 6:6). Ik ben gestorven aan waaraan ik vastzat (Rom 7:6). Ik ben geen slaaf van zonde meer, het heerst niet over mij en ik dien het niet meer (Rom 6:6, Rom 6:14). Ik ben helemaal vrijgemaakt van zonde (Rom 6:18, Rom 6:22-23). Ik ben vrij van de wet, de straf en veroordeling (Rom 7:6, Rom 8:2, Rom 5:8-9, Rom 8:1)

Levend door de Geest

Met Jezus ben ik ook opgestaan uit de dood (Rom 6:4-5). Door Jezus leef ik nu voor God (Rom 6:11). Ik wandel in een nieuw leven, mijn geest heeft nieuw leven gekregen (Rom 6:4-5, Rom 8:10). Ik sta in en onder zijn overvloedige genade (Rom 5:1, Rom 5:17, Rom 6:14). Ik dien God nu in de Heilige Geest, die aan mij gegeven is (Rom 5:5, Rom 6:22-23, Rom 7:6). Ik ben, denk en wandel niet meer naar mijn vlees, maar naar de Geest (Rom 8:3-5,9-10). Ik heb Gods Geest in mij wonen, niet een geest van slavernij, maar van adoptie (Rom 8:11,15). Gods Geest komt mijn zwakheden te hulp, Hij pleit voor mij bij de Vader (Rom 8:26).

Rechtvaardig

Op het moment dat ik ging geloven in Jezus, maakte Hij, door zijn genade mij rechtvaardig (Rom 3:23-24, Rom 3:28, Rom 10:4). Ik ontving toen Zijn gerechtigheid en een overvloed van genade (Rom 5:17). Ik ben nu dus rechtvaardig (Rom 5:1, Rom 5:8-9, Rom 8:30). De rechtvaardige eis van de wet is vervuld in mij (Rom 8:3-4). Ik ben niet door de wet, maar door Jezus rechtvaardig geworden (Rom 10:4). Zijn gerechtigheid, Zijn rechtvaardigheid is tot mij gekomen, ik heb het ontvangen, het is over me heen gekomen en bedekt mij (Rom 3:21-22). Ik ben nu een dienaar van gerechtigheid (Rom 6:18).

Overwinnend in geloof

Ik sta door geloof in God (Rom 11:20a). God draagt mij (Rom 11:16-17). Hij houdt mij staande (Rom 14:4). Hij heeft mij geloof gegeven (Rom 12:3). God’s Woord van geloof is bij mij, in mijn hart en mond (Rom 10:8). Ik regeer in dit leven door Hem (Rom 5:17). Ik ben meer dan overwinnaar (Rom 8:37). Ik krijg van God alle dingen met Jezus (Rom 8:32). Alles werkt voor mij mee ten goede (Rom 8:28).

Gezegend

Ik ben geroepen, verheerlijkt en heilig (Rom 8:30, Rom 11:16-17). Ik heb vrede bij God (Rom 5:1). Ik schep op over God en de hoop op Zijn heerlijkheid (Rom 5:11, Rom 5:2). Ik heb eeuwig leven gekregen (Rom 6:22-23). Jezus pleit voor mij bij God (Rom 8:34).

De Romein

Zijn als een romein identiteit ik ben romeinen rechtvraardig ceasar beeld

Deze goddelijke Romein ben jij, als je in Jezus gelooft als jouw redder. Dit is wie jij bent:

Jij bent geliefd en in relatie met God

Jij bent vrij van zonde

Jij bent levend door de Geest

Jij bent rechtvaardig

Jij bent overwinnend in geloof

Jij bent gezegend.