Wie ben jij?

Ok, net niet helemaal de woorden van Jezus (Mat 16:15), maar het komt in de buurt toch? Alleen gaat het hier vandaag niet om wie Jezus is, maar wie wij zijn. Maar toch is het antwoord op de vraag die Jezus stelde (wie zeg jij dat Ik ben?) wel essentieel voor het antwoord op onze vraag van vandaag. Want ons antwoord begint namelijk bij zeggen: U bent de Christus de Zoon van de levende God (Mat 16:16).

Als we in Hem geloven in ons hart en belijden met onze mond, zijn we gered/behouden/bekeerd/wedergeboren (Rom 10:9-13, Joh 3:16-18, 1 Joh 5:1). Vanaf dat moment zijn we ‘in Christus’ (zoals Paulus het zo vaak beschrijft, bijvoorbeeld in Ef 1:3-14). En zoals we in de vorige post al gezien hebben, zijn we dan volgens 2 Cor 5:17 een nieuwe schepping met een nieuwe identiteit.

Zelfonderzoek

Nu, zoals aangekondigd, gaan we het hele nieuwe testament door om eens even te kijken wie wij als nieuw geschapen christenen zijn volgens de Bijbel. We gaan elk blog van deze serie, vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk, boek voor boek, het nieuwe testament door om te kijken wat de Bijbel daarover zegt.

Om het overzichtelijk te houden doen we het een paar teksten per keer, in een vast format. Eerst de tekst, dan wat het nou eigenlijk betekent en als laatste wat ik dus over mezelf kan zeggen. En dat laatste doen we natuurlijk allemaal hardop mee ;).

Wie ik ben

Romeinen 3:21-22

Tekst: Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.

Wat het betekent: Wie gelooft in Jezus, ontvangt de gerechtigheid van God (het komt tot allen) en het komt helemaal over de persoon heen als bedekking (het komt over allen).

Wat ik over mezelf kan zeggen: De gerechtigheid, rechtvaardigheid van God is tot mij gekomen, ik heb het ontvangen, het is over me heen gekomen en bedekt mij.

Romeinen 3:23-24

Tekst: Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Wat het betekent: We hebben allemaal fouten gemaakt, misten we allemaal ons doel, maar ‘gratis’ worden we rechtvaardig gemaakt door wat Jezus heeft gedaan.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik wordt rechtvaardig gemaakt, door de genade van God.

Romeinen 3:28

Tekst: Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.

Wat het betekent: Wat iemand doet kan hem/haar niet rechtvaardigen of rechtvaardig maken (recht voor God laten staan), alleen geloven in Jezus kan dat.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik wordt rechtvaardig door geloof.

Romeinen 5:1

Tekst: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Wat het betekent: We zijn rechtvaardig geworden door te geloven in Jezus, en hebben vrede gekregen door met God te zijn.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben rechtvaardig en heb vrede bij God.

Romeinen 5:2

Tekst: Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.

Wat het betekent: Door te geloven in Jezus, hebben we genade gekregen die ons helpt stand te houden. We verheugen ons hoopvol/scheppen op over de hoop op de heerlijkheid van God die we gaan ervaren.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik sta in genade. Ik roem in de hoop op de heerlijkheid van God.

Romeinen 5:5

Tekst: En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Wat het betekent: De Heilige Geest is aan ons gegeven door God en heeft de liefde van God in onze harten uitgestort. Daarom is onze hoop op de glorie van God ervaren (vergelijk vers 2) niet loze hoop.

Wat ik over mezelf kan zeggen: De liefde van God is uitgestort in mijn hart. De Heilige Geest is aan mij gegeven.

Romeinen 5:8-9

Tekst: God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.

Wat het betekent: We kunnen Gods liefde zien in Jezus dood voor ons. We zijn nu rechtvaardig geworden en de straf/vergelding krijgen we niet

Wat ik over mezelf kan zeggen: God bevestigt Zijn liefde aan mij door Jezus. Ik ben nu rechtvaardig en wordt behouden van de toorn en straf.

Wie ik ben

Dus:

– De gerechtigheid, rechtvaardigheid van God is tot mij gekomen, ik heb het ontvangen, het is over me heen gekomen en bedekt mij
– Ik wordt rechtvaardig gemaakt, door de genade van God
– Ik wordt rechtvaardig door geloof
– Ik ben rechtvaardig en heb vrede bij God
– Ik sta in genade
– Ik roem in de hoop op de heerlijkheid van God
– De liefde van God is uitgestort in mijn hart
– De Heilige Geest is aan mij gegeven
– God bevestigt Zijn liefde aan mij door Jezus
– Ik ben nu rechtvaardig en wordt behouden van de toorn en straf

Tot zover voor deze keer. Wordt vervolgd…