Natuurlijk wil ik ook mijn duit in het zakje doen aangaande de ophef rondom de homohaat, homofobie, anti-lgbt en andere anti-sentimenten die omhoog zijn gekomen de afgelopen dagen. En er is geen beter begin van het stoppen van die duit in dat zakje, dan om te zeggen: God houdt van homo’s!

De achtergrond

Eerst nog even voor iedereen die de laatste paar dagen onder een steen heeft geleefd en de vele reacties rondom de zogenaamde “Nashville verklaring” niet mee heeft gekregen: Er is dus een verklaring over hoe een groep christenen naar het gezin, huwelijk, geslacht, transgenderisme, seksualiteit en homofilie aankijkt, en die heeft flink wat stof doen opwaaien. Eigenlijk is het een vertaling van een oorspronkelijk Amerikaans document uit 2017, dat vrij recent in het Nederlands is uitgekomen.

En ik zou zeggen, lees het vooral zelf even door, want er gaat nogal wat ‘fake news’ de ronde over dit statement, zoals dat het zou suggereren dat homo’s te genezen zijn (een van de ‘belangrijkste’ ondertekenaars John Piper, heeft zoiets gezegd als ‘endorsement’ dat geplaatst is op de website van de organisatie die verantwoordelijk is voor het statement). Maar er staat dus geen enkele suggestie over homofilie als ziekte of iets dat te genezen is in de verklaring zelf.

Wat denkt God van homo’s?

Tot zover de achtergrond, nu naar het belangrijkste wat niet besproken wordt in de Nashville verklaring, namelijk wat God denkt over homo’s. Daar gaat de verklaring namelijk niet over… Laten we dan zelf maar eens kijken naar wat Bijbelteksten over hoe God naar dingen kijkt:

Johannes 3:16-17 zegt: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”
Romeinen 5:8 zegt: “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”
Romeinen 2:4 zegt: “Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?”
Lukas 6:37 zegt: “Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.”
1 Joh 4:8 zegt: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

Liefde en acceptatie

I love you tekst op wind muziek

Kort gezegd: God houdt heel veel van elk mens op aarde! In wat voor omstandigheden ze ook zijn, wat ze ook denken of vinden of doen, God houdt van ze! Dus God houdt van homo’s, van oude omaatjes, kleine kinderen, moordenaars, weldoeners, armen, rijken, dieven etc. Hij houdt van iedereen onvoorwaardelijk, even veel. Hij is liefde, Hij kan niet anders, Hij wil niet anders!

God is ook niet een God van veroordeling en verwerping. Hij accepteert je zoals je bent, in de situatie waarin je bent. Hij vraagt geen perfect gedrag van mensen. Zoals je gelezen hebt, Hij is niet gekomen om te veroordelen en te oordelen (Joh 3:17). En Hij moedigt ons aan om ook niet te veroordelen (Luk 6:37). Jezus ging juist naar de verworpenen en verdrukten van Zijn samenleving om ze te helpen, ze echte liefde te laten zien (Lees bijvoorbeeld Joh 8:1-11 eens om te zien hoe Jezus omgaat met iemand die volgens de wetten van toen ter dood veroordeeld zou worden).

Wat God doet

Je ziet dat wat God wil doen, is in de eerste plaats zijn liefde laten zien (Rom 5:8). Hij wil zijn goedheid en liefde aan ieder mens tonen. Het is ook Zijn bedoeling dat dat mensen tot Hem aantrekt. Zijn goedheid leidt ertoe dat we ons op Hem richten (Rom 2:4). En dus niet door allerlei regeltjes en veroordeling van mensen…

En het beste wat Hij voor ons heeft gedaan is Zijn Zoon sturen. Die heeft al onze zonden (fouten en het missen van ons doel) op zich genomen en vernietigd aan het kruis (1 Pet 2:24). En Hij heeft ons een heel nieuw leven gegeven, met gezondheid, vrede, voorspoed en geluk (Voor meer details zie ook de Identiteit blogs). En als we Hem accepteren zal dat oude leven steeds meer en meer van ons afspoelen en het nieuwe meer en meer zichtbaar worden.

Waarom al die haters?

Homo's haten is stom, auto met regenboog vlag

Maar als God zo over homo’s (en de rest van de wereld) denkt, waarom zijn er dan zoveel christenen tegen homo’s? Dat heeft een hele hoop te maken met het identificeren en categoriseren op basis van gedrag en gewoontes. We zijn als mensen gewend onszelf te identificeren met ons gedrag. Wat voor werk doe je? Oh, ik ben politieagent. We ontlenen als mens vaak onze identiteit aan wat we doen. En als we lang genoeg iets doen, geloven we ook dat we gewoon zo zijn en dat dat niet kan veranderen. Dus als iemand kritiek heeft op ons gedrag, helemaal als het een vast patroon is, voelen we ons afgewezen.

Nou kijkt God daar toch net wat anders naar dan mensen. Hij kan je liefhebben en accepteren zoals je bent, maar tegelijkertijd je gedrag helemaal afkeuren, ja zelfs haten! Daar zijn wij niet zo goed in. Wij als mensen hebben dan al snel zo iets van: Zo ben ik nu eenmaal. Dit moet je maar van me accepteren. God zegt dan: Ik hou van je en accepteer jou, en daarom accepteer ik dat gedrag niet en wil Ik je helpen om het te veranderen.

Dus er zijn twee kanten aan het verhaal van homohaat door christenen. Sommige christenen identificeren homo’s met hun homofiele gedrag en veroordelen daarom die persoon. Dat is dus heel anders dan God’s perspectief en dus fout! De andere kant is dat homo’s zichzelf met hun gedrag identificeren en daarom zich verworpen en gehaat voelen, als iemand het niet eens is met homofiel gedrag. Wat heel goed te begrijpen is, maar niet helemaal hoe God ernaar kijkt.

An inconvenient truth

Dan blijft nog de vraag over: Waarom zijn christenen het dan zo oneens met homofiel gedrag? Waarom staat dat zo duidelijk in die Nashville verklaring? Eigenlijk is het antwoord heel simpel, maar wel wat ongemakkelijk. Het staat nou eenmaal zo in de Bijbel, en God heeft dat vrij duidelijk gezegd. Het is dus Gods mening dat homofiel gedrag niet de bedoeling is. Laten we daarnaar kijken:

1 Korinthe 6:10-11: “Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.”
Leviticus 18:22: “U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.”

In de eerste tekst zien we dat het gaat over allemaal identiteiten: dieven, ontuchtplegers, hebzuchtigen, etc. En zoals ik in een eerdere blog al heb uitgelegd, wil God iedereen een nieuwe identiteit geven. Dus ook al doe je iets, betekent het nog niet altijd dat je het bent. Maar uit deze teksten is in ieder geval duidelijk dat homofiel gedrag niet de bedoeling is volgens God, en waarom christenen zich ertegen uitspreken.

Levensveranderend

Wegwijzer zonsondergang

Als je tot God komt, wast Hij je, heiligt Hij je, rechtvaardigt Hij je (zo gaat
1 Kor 6:10-11 verder). Het is alleen niet magisch van het een op het andere moment dat heel je gevoelens en gedachten anders zijn. Maar als je met Hem leeft, gaat Hij je helpen je leven mooier te maken. Hij laat je Zijn liefde en vrede meer en meer kennen, zorgt voor je, beschermt je. Dat is wat Hij wil doen

Daarnaast zijn er ook wat dingen in ons leven, die ons eigen leven en het leven van anderen minder mooi maken. Bepaalde gewoontes die Hij graag wil veranderen. En voor de ene persoon is dat roddelen, voor de andere teveel alcohol drinken, voor de andere porno kijken, voor de andere stelen, voor de andere haten, voor de andere jaloezie, voor de andere egoïsme etc. Die dingen gaat God in jou leven veranderen. Daarin hoef je het niet op eigen kracht te doen, maar Hij verandert jou!

Van God mag je de rest van je leven problemen hebben met je gewoontes, gedachten, gevoelens en neigingen. Hij houdt daardoor niks minder van je. Hij kijkt niet anders naar ofzo. Hij is liefde! En omdat Hij zo is, helpt Hij je graag en wil Hij je veranderen, zodat je je steeds meer vrij en vredig kunt voelen. En als Hij met het ene punt klaar is je mooier te maken, gaat Hij gewoon met een ander stuk van je leven verder, zodat het steeds mooier wordt. Hij heeft genoeg geduld om de rest van je leven met je mee te leven en je te helpen! Zelfs al zou je voor de rest van je leven dezelfde fout blijven maken! (Die kans is alleen niet zo groot, want God is heel goed in helpen en mensen veranderen.)

Schijnheilig

En weet je, het ergste is eigenlijk dat christenen meestal niet laten zien dat ze allemaal dit soort dingen hebben in hun leven. Iedereen heeft wel dingen die duidelijk tegen de Bijbel ingaan die ze toch doen. De Bijbel zegt dat we ons geen zorgen moeten maken (Fil 4:6) en altijd blij horen te zijn (1 Thess 5:16). Dat doe ik in ieder geval nog niet zo best. En als jij kijkt naar het image dat christenen hebben, doen de meeste christenen dat blij zijn nog niet zo best. Maar God werkt wel aan die dingen in mij en in alle christenen.

Ik weet dat het moeilijk is om open te zijn over dingen waar je mee worstelt. En alle mensen met homofiele gevoelens weten hoe moeilijk het is om ‘uit de kast’ te komen. Je hoeft ook niet altijd alles aan iedereen gaan vertellen natuurlijk. Maar laten we in ieder geval dit soort dingen delen met mensen die dicht bij ons staan. En als anderen dat aan ons vertellen, laten we dan zijn zoals God. Laten we anderen niet veroordelen, niet afwijzen. Laten we net zoveel liefde en geduld naar anderen hebben als God. Op die manier zou de wereld er al een stuk anders uit zien.