Helaas is het Corona virus nog niet de wereld uit. We kijken nog steeds uit onze raampjes naar buiten hoe het weer maar mooier en mooier wordt… En stiekem (of minder stiekem) gaan we natuurlijk allemaal wel naar buiten terwijl het niet helemaal ‘nodig’ is. Wat ook helemaal niet gek is met dit weer. Maar hoe zorgen we nou dat deze ‘nieuwe normaal’ niet te lang ‘normaal’ voor ons zal zijn?

Nieuwe Normaal

In de eerste plaats vind ik dat ‘nieuwe normaal’ een verschrikkelijke term is. Ik weiger om te accepteren dat het normaal is dat een virus als corona de wereld in zijn greep houdt. Dat het maar normaal is dat we ons aan moeten passen, bedrijven dicht moeten, we geen normaal contact meer met elkaar kunnen hebben. Dat is niet normaal, en dat zal het wat mij betreft ook nooit worden!

Misschien houden we wel allemaal 1.5m afstand nu, maar dat is niet normaal! Misschien blijven we thuis als we verkouden zijn, maar dat is niet normaal! Misschien wassen we elke dag 20 keer onze handen, maar dat is niet normaal! Misschien hebben we alleen nog digitaal contact met elkaar, maar dat is niet normaal! Misschien kunnen we alleen nog online shoppen, maar dat is niet normaal!

Laten we dit dus het niet de ‘nieuwe normaal’ noemen. Het zijn tijdelijke maatregelen, zodat we terugvechten tegen een virus wat vecht om ons te beroven van onze adem!

corona virus virussen crisis covid 19 jezus god vader genezing redding bevrijding opwekking voorziening sta op glorie zonen gods revival angst gedachten bidden cel

De isolatiecel

Want de samenleving begint te lijken op een mega gevangenis. Iedereen met zijn eigen celletje en met af en toe toestemming om even een luchtje te scheppen op de binnenplaats. En daar is niks normaals aan! Dat is misschien ‘normaal’ voor dieven, moordenaars, verkrachters etc., maar niet voor ons!

En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar aan de zijlijn toekijken en afwachten wat er gaat gebeuren is niet een optie voor mij. Helemaal niet als ik zie wat de schade is die COVID-19 aanricht!

Wie gaat zich aanpassen?

In mijn vorige blog schreef ik het ook al, maar wat je ziet is dat angst regeert over de hele wereld. Angst zorgt ervoor dat jij je aanpast aan de omstandigheden, in plaats van dat jij de omstandigheden aanpast aan wat jij wil. Angst zorgt ervoor dat je je laat intimideren, dat je je leven laat beperken, dat je niet meer doet wat je het liefst wel zou willen doen.

Nu zeg ik niet dat je je niet aan de wet moet houden, of dat we moeten stoppen met 1.5m afstand houden. Wat ik wel zeg is dat we alle ruimte die overblijft moeten innemen. Dat we ons niet verder gaan aanpassen dan absoluut noodzakelijk is. Laten we creatief zijn en zorgen dat we voor elkaar krijgen wat de bedoeling is. Gaat het niet linksom, dan maar rechtsom.

Angst onder ogen zien

We moeten de angst onder ogen gaan zien. Angst in de ogen kijken en het gevecht aangaan. De Bijbel zegt: “Je hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want Ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen.” (Jes 41:10).

En ik weet niet hoe jullie het zien, maar het corona virus is zeker niet mijn vriend… Het is een vijand die we met God overwinnen! We moeten de intimidatie en angst van ons afschudden. “God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en gezond verstand” (2 Tim 1:7). Dat betekent dat angst niet over ons heerst, maar kracht, liefde en gezond verstand. Dat is de baas in ons! We laten ons niet intimideren door corona, laten ons leven niet roven! Corona is niet de baas!

Overwonnen vijand

En dit is dé tijd waarin we de overwinning vieren. Kerst is leuk en nostalgisch en gezellig, maar met Pasen vieren we de belangrijkste gebeurtenis van heel de eeuwigheid! Jezus ging aan het kruis, nam onze zonde, ziekte, pijn, eenzaamheid, schuld, oordeel en alle andere rommel. En Hij stierf voor ons, nam dus de gevolgen van ziekte en zonde. En vervolgens overwon Hij het allemaal, stond op uit de dood en gaf aan ons Zijn overwinning! Zijn gezondheid, Zijn vrijheid, Zijn Geest, Zijn eeuwig leven, Zijn identiteit, Zijn Geest, Hij gaf het allemaal aan ons (en nog veel meer!).

En de Bijbel zegt over wat Jezus deed: “Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” (Kol 2:15) En met overheden en machten bedoelt de Bijbel niet de regering, maar de geestelijke wereldheersers. Machten van de duivel die de wereld in hun greep proberen te houden met zonde, ziekte etc. Die zijn dus overwonnen!!!

corona virus virussen crisis covid 19 jezus god vader genezing redding bevrijding opwekking voorziening sta op glorie zonen gods revival angst gedachten bidden g leeuw

Leeuwenhart

En dat zou ons vrijmoedig moeten maken! Nu we weten dat we met Jezus de overwinning hebben, de gezondheid hebben, zou dat ons moeten stimuleren tot het terugvechten tegen corona! Ons doen opstaan. Dat is ook de houding van een christen (als het goed is): Wat er ook gebeurt, ik vertrouw op God. Wat er ook gebeurt, ik hou vast aan Zijn Woord!

En die vrijmoedige houding hoort volgens de Bijbel ook bij christenen. “Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is, maar een rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw” (Spr 28:1). Als christenen zijn we rechtvaardig. We zijn als leeuwen, net als onze Grote Broer, Jezus, de Leeuw van Judah. We kunnen alles op de vlucht jagen en hoeven zelf nergens bang voor te zijn!

You shall never take our freedom

En als je nog wat inspiratie nodig hebt om moedig te zijn, kun je altijd nog denken aan je favoriete heldenfilms. Want aan inspirerende speeches van helden geen gebrek in films. Hier wat clips ter inspiratie:
– Braveheart: “You’ll never take our freedom” (Link).
– Lord of the Rings: “That is not this day, This day we fight!” (Link)
– First Knight “Fight like you never fought before” (Link)

Tot zover weer de afgezaagde/inspirerende Hollywood-versie van moedig zijn, terug naar de echte wereld en Gods soort moed!

De wapens van onze strijd

Want we vechten niet met zwaarden of geweren. We vechten ook niet tegen de Chinezen, of vleermuizen die het veroorzaakt hebben. Hoe strijden we dan wel? De Bijbel zegt daarover: “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.” (2 Kor 10:3-4). En: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Ef 6:12)

Het is dus een geestelijke strijd met geestelijke vijanden. Niet een natuurlijke (“naar het vlees”) strijd, en geen natuurlijke vijanden (“we strijden niet tegen vlees en bloed”). En onze wapens zijn ook niet natuurlijk (“wij voeren geen strijd naar het vlees”), maar geestelijk en met Gods kracht!

Dus een vaccin of anti-virale middelen zijn niet onze wapens tegen corona! 1.5m afstand houden of thuis blijven als je ziek bent, zijn niet onze wapens tegen corona! Onze wapens zijn geestelijk! Ef 6:13-18 noemt onze hele wapenrusting. Eerst wordt er super veel bescherming opgenoemd, dus weet in de eerste plaats dat je veilig bent! Maar er is één onderdeel geschikt om mee aan te vallen: “het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord” (Ef 6:17).

corona virus virussen crisis covid 19 jezus god vader genezing redding bevrijding opwekking voorziening sta op glorie zonen gods revival angst gedachten bidden zwaard

Pak het zwaard op en vecht

Dus pak dat zwaard op en vecht! En hoe doe je dat dan, vechten met Gods Woord? Het volgende vers geeft antwoord: “…terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt…” (Ef 6:18). Je gebruikt Gods Woord om te bidden en smeken. Dus de manier waarop wij vechten als christenen is door te gaan bidden tegen het corona virus. Door het Woord van God (bijbelteksten) te nemen en ze uit te gaan spreken (verklaren) over de situatie. Het Griekse Woord dat wordt vertaald met “smeking” betekent eigenlijk “vragen om iets wat je nodig hebt”. We vragen dus God specifiek wat we willen.

Dus wat willen we? Wat gaan we bidden?
– Bid dat de zieken zullen genezen.
– Bid dat de hoeveelheid besmettingen en doden elke dag zullen afnemen!
– Bid dat er vaccins en anti-virale middelen worden gevonden.
– Bid dat de hele bevolking immuun zal zijn voor corona.
– Bid dat de besmettingen voorbij zullen gaan en nooit meer terug zullen komen.
– Bid dat God alle geleden schade overvloedig zal herstellen en de landen weer zullen opbloeien.
– Bid dat de duivel minder ruimte krijgt en niet meer!
– Bid dat alle mensen zich tot God zullen keren en tot geloof zullen komen!

God is op zoek naar jou

Want God zoekt naar iemand om deze gebeden te bidden! Er moet iemand zijn die zegt: “Geef terug” (Jes 42:22). God zoekt naar iemand die voor Hem gaat en Zijn Woorden uitspreekt over het land (Jes 6:8). God zoekt naar iemand die voorbede doet (Eze 22:30). Maar omdat Hij niemand vond die bereid was om voorbede te doen voor het volk, hebben ze in die tijd geoogst van de zonde die ze gezaaid hadden. Laten wij dat niet toestaan in onze landen. Laten we in de bres gaan staan! Laten we bidden! Laten we Bijbelteksten zoeken om te verklaren over het land en de situatie!

En er is maar één persoon nodig om een land, de wereldgeschiedenis te veranderen. Een simpel jongetje, ten dode opgeschreven in een mandje op een rivier heeft een volk uit slavernij geleid. Een ongewild nakomertje die stonk naar schapenstront werd koning. Een buitenechtelijk kind van een tienermoeder heeft jou en mij gered. (Dit waren: Mozes, David en Jezus). Wat is jouw excuus? Wat is jouw antwoord op Gods roeping?