Daar zit je dan, thuis uit te kijken over de blauwe lucht, maar je kunt er (bijna) niks mee… Herkenbaar ondertussen of niet? Door het Corona virus zitten wij, net als mensen in allerlei andere landen, gedwongen de hele dag thuis, smachtend naar buiten te kijken. Ondertussen proberen we heel hard door te gaan met ons gewone leventje en ‘dan maar digitaal’ door te gaan. “Er zit toch niks anders op”, “We moeten er het beste maar van maken” en andere cliché’s vliegen je om de oren.

Levensveranderend

En het is ook wel echt een levensveranderende crisis. Voor mij is dit de grootste wereldwijde crisis die ik ooit heb meegemaakt. Ik leefde nog niet tijdens de tweede wereldoorlog, of de oliecrisis, maar wel tijdens de aanslagen op 11 september of de oorlogen in Joegoslavië of Afganistan en Irak. Maar ik heb nog nooit iets gezien wat de hele wereld zo in zijn greep hield als dit.

En dit keer is het ook niet zo dat mensen dit hebben veroorzaakt. (Nou ja, je zou de Zuid-Chinezen die al die rare dieren eten de schuld kunnen geven, maar dat is niet helemaal eerlijk). Corona virussen zijn een soort virussen die normaal gesproken alleen bij dieren voorkomen, maar sommige soorten kunnen ook naar mensen overgedragen worden. SARS was bijvoorbeeld ook een soort corona-virus, die oorspronkelijk bij de civetkat vandaan kwam (ook veel gegeten in Zuid-China). En wat we nu ‘het’ corona virus noemen (COVID-19) komt 96% overeen met een virus wat ook in vleermuizen wordt gevonden. Het is dus een virus; een onzichtbare vijand die de wereld in zijn greep houdt.

Corona-Ontkenner

En wat doe je als je met een probleem wordt geconfronteerd? Ontkennen natuurlijk… Dat deed ik ook als eerste toen ik hoorde van corona in China. Dan denk je: “Ach dat zal hier wel niet komen”. “We bidden er wel even voor en dan komt het Nederland vast niet binnen”. Helaas liep dat niet zoals ik dacht en hoopte, maar kwam corona Nederland toch binnen.

En ik dacht nog, maar dat heeft geen recht om binnen te komen hier. Ik heb ervoor gebeden toch? En toen herinnerde mijn pastor mij eraan dat Jezus het al voorspeld had. Zijn discipelen stelden Hem een vraag: “…wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mat 24:3). Oftewel, wat voor dingen gaan er nog gebeuren hier op aarde voordat het allemaal klaar is en U (Jezus) terugkomt? En als onderdeel daarvan antwoordde Jezus: “Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.” (Mat 24:7).

Nou die aardbevingen hebben we als Groningers ondertussen wel gemerkt. Hongersnoden kennen we ook wel, iedereen heeft de foto’s uit landen gezien waar ze niet genoeg te eten hebben. Oorlogen zijn we helaas ook mee bekend… Maar dat besmettelijke ziekten erbij horen voordat Jezus terug komt, staat dus (helaas) ook in de Bijbel.

corona virus virussen crisis covid 19 jezus god vader genezing redding bevrijding opwekking voorziening sta op glorie zonen gods revival angst gedachten bidden goed nieuws

En nu?

Betekent dat dat we ons er dus maar bij neer moeten leggen? Zeker niet! God is ook helemaal niet degene waar de ziekte vandaan komt. Hij is niet degene die wil dat ziekte de wereld in zijn greep houdt! De Bijbel is heel duidelijk: “Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.” (Hand 10:38). Ziekte is dus iets van de duivel dat de mens kan overweldigen en Jezus kwam om ons daarvan te genezen.

Joh 10:10 zegt ook dat Jezus kwam om leven te geven, en ‘de dief’ (de duivel) komt alleen maar om te vernietigen: “Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.” Het is dus heel simpel: De duivel wil de mens vernietigen en God wil ze redden.

De behandeling voor corona is er al!

God staat dus klaar om iedereen die dat wil te genezen van het corona virus. Om iedereen die bedreigd wordt met de dood, leven te geven! Dat is Gods hart. De Bijbel zegt: ‘Ieder die de naam van de Here aanroept, zal gered worden.’ (Rom 10:13). Dus iedereen die bij God zijn hulp zoekt, belooft Hij te redden!

Ook staat er over Jezus: “Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!” (Jes 53:4-5). Dus omdat Hij geslagen, doordat hij striemen had, is er genezing voor ons! Jezus droeg onze ziekten, zodat wij ze zelf niet meer hoeven te hebben! De behandeling voor corona is dus Gods genezing die Hij aan ons geeft in Jezus!

corona virus virussen crisis covid 19 jezus god vader genezing redding bevrijding opwekking voorziening sta op glorie zonen gods revival angst gedachten bidden gebed zorgen toiletrollen

Maar komt het echt wel goed?

Dat is nou wel zo, maar ik ga toch maar even 600 rollen toiletpapier halen… Als we eerlijk zijn is angst een hele logische menselijke reactie als we geconfronteerd worden met ziekte en dood. Niemand wil dood gaan of ziek zijn, want daar zijn we niet voor gemaakt! Het gevaar daarvan is, dat we als reactie vaak bang worden en ons terugtrekken, in plaats van de ziekte en de dood te overwinnen!

En de problemen zijn ook echt: mensen raken hun werk kwijt, bedrijven raken in de problemen, bekenden en geliefden zijn misschien ziek. Sociale netwerken en vangnetten vallen weg, mensen raken geïsoleerd en eenzaam, spanningen lopen thuis op. Het is niet gek om angst te voelen in zulke tijden.

Wat regeert er in jou?

Maar “God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en gezond verstand” (2 Tim 1:7). God geeft ons dus de kracht, liefde en het gezonde verstand om ermee om te gaan zonder de angst te laten heersen. Misschien is er wel angst, maar de kracht van God is groter en sterker! En de angst moet aan de kant, omdat God sterker is!

En we kunnen God in deze situaties vertrouwen! De Bijbel zegt: “Gooi alles waar je je zorgen over maakt maar in Gods handen, want Hij zorgt voor je”. (1 Pet 5:7) en: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God” (Fil 4:6). God zorgt dus voor ons! En als we ons zorgen maken kunnen we: 1) het aan Hem vertellen 2) vragen wat we willen dat eraan gebeurt 3) Hem er voor laten zorgen 4) danken dat Hij ervoor zorgt.

En hoe zit het dan met de rest van het land?

Ok, nu weten we dat we door Jezus genezen kunnen worden en niet bang hoeven te zijn. Maar hoe zit het dan met de mensen die dat niet weten of geloven? Moet de rest van Nederland dan maar slachtoffer worden van corona? Nee, zeker niet! En daar kunnen wij als christenen voor zorgen!

En dan heb ik het niet over ons houden aan de regels en genoeg afstand houden, of over de onderzoekers onder ons die een vaccin ontwikkelen. Nee, ik heb het over het toepassen van de Bijbel. God doet een belofte waar we Hem aan mogen houden: “als mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken.” (2 Kro 7:14)

Omkeer in corona

corona virus virussen crisis covid 19 jezus god vader genezing redding bevrijding opwekking voorziening sta op glorie zonen gods revival angst gedachten bidden g man american football

Als wij dus een omkeer willen in hoe het gaat in ons land met corona, moeten we deze Bijbeltekst gaan toepassen! Het stappenplan om corona te verslaan is dus als volgt:

– Ons vernederen: Erkennen dat we het zelf niet kunnen en God heel hard nodig hebben hierin!
– Bidden: Met God erover praten en aan Hem specifiek te vragen wat we willen dat Hij doet aan corona.
– Hem zoeken: Niet na één keertje vragen stoppen, maar telkens blijven bidden.
– Breekt met zondige praktijken: Stoppen met waar je niet voor bedoeld bent. Je bent niet bedoeld om bang thuis te zitten, maar om met God er iets aan te doen! Breek dus met de angst en ga de geestelijke strijd aan!

En wat zijn de gevolgen:
– God luistert vanuit de hemel: Hij hoort ons, luistert naar onze verlangens en wensen, want als we bidden tegen corona, bidden we precies wat Hij ook wil!
– God vergeeft de zonde van het land: wat ook de reden was dat er ingang was voor ziekte, God vergeeft het land van zijn fouten.
– God geneest het land: Hij maakt het land weer gezond, corona gaat het land uit!

Sta op!

Dit is dus een oproep aan alle christenen om op te staan! Om je niet te laten intimideren, niet angst te laten regeren! Sta op tegen alle gedachten die je aanvallen in je persoonlijk leven. Breng je zorgen bij Hem, Hij zorgt voor je! Laat ziekte niet heersen over je leven, laat geldzorgen niet heersen over je leven! Herinner ze aan het Woord. Hij heeft je genezen (1 Pet 2:24)! Hij zal voorzien naar Zijn rijkdom (Fil 4:19)!

En sta op om te vechten tegen de heerschappij van corona over de wereld! Bid dat de zieken zullen genezen. Bid dat de hoeveelheid besmettingen elke dag zullen afnemen! Bid dat er vaccins worden gevonden. Bid dat de bevolking immuun zal zijn voor corona. Bid dat de besmettingen voorbij zullen gaan en nooit meer terug zullen komen. Bid dat God alle geleden schade overvloedig zal herstellen en de landen weer zullen opbloeien. Sta op en bid!

Revival starts here

Want dit zijn de tijden van opwekking. Dit zijn de tijden waar de Bijbel het over heeft als ze zegt: “De wereld wacht tot de kinderen van God zich laten zien” (Rom 8:19-22). Dit zijn de tijden wanneer de wereld niet weet wat ze moet doen, de tijden dat hun ogen en harten geopend worden om te zien waar er echte antwoorden zijn. En ik geloof dat God de volgende woorden heeft geprofeteerd voor een tijd als deze:

“Sta op, mijn volk! Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien! Want de glorie van de Here stroomt over u heen. Een duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen, maar de glorie van de Here zal van u afstralen. Alle volken zullen op uw licht afkomen, machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de Here op u rust. Sla uw ogen omhoog en kijk! Want uw zonen en dochters komen vanuit verre landen terug naar huis.” (Jes 60).

Er is geen tijd beter dan deze voor de profeten om te genezingen en wonderen te profeteren. Er is geen tijd beter dan deze voor de evangelisten om het goede nieuws van een genezende, levensreddende God te delen. Er is geen tijd beter voor de herders dan om Gods zorgzame liefde te laten zien. Er is geen tijd beter voor de leraren om te onderwijzen over Gods alles-overwinnende Woord. Er is geen tijd beter voor de apostelen om aan alle kanten Gods koninkrijk verder de wereld te laten ingroeien.

En als wij zó gaan schijnen; doen uit Gods glorie waar we voor gemaakt zijn, dan zal de wereld naar ons toe rennen! En wij zullen ze de glorie van de Heer laten zien!