Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Het heeft even geduurd, maar hij komt er dan nu echt. Alle beslissingen moeten boven water komen en verantwoording moet worden afgelegd. Natuurlijk zijn niet alle Groningers even tevreden, ze willen vooral graag dat hun huizen gemaakt worden. Maar wat doet het nou met een land als het slecht (of goed) wordt bestuurd? En wat is goed bestuur?

Klagen over de overheid

Natuurlijk klagen we allemaal over de overheid in Nederland. Iedereen heeft een mening over van alles en vindt vooral dat het anders moet (meestal zodat ze er zelf beter van worden ;)). Gelukkig leven we in een democratisch land waar het mogelijk is om te klagen en te zeggen wat we willen, zonder dat we in de gevangenis terecht komen. Dat is een van de de voordelen van ons polderlandje. Je kunt opkomen voor issues die er toe doen zonder in de problemen te komen (nou ja meestal).

De parlementaire enquête is eigenlijk een middel om eens even te controleren of de overheid het goed heeft gedaan. Iedereen moet onder ede verhoord worden door de volksvertegenwoordiging (de tweede kamer), om erachter te komen of er dingen mis zijn gegaan en anders hadden moeten gebeuren. Dus de tweede kamer gaat kijken of er door de tijd dingen goed zijn aangepakt in Groningen of niet.

Christenen en de overheid

gebed voor overheid man american football

Maar of een land nou een goede overheid heeft of niet, zolang het niet tegen de Bijbel ingaat, is het de bedoeling dat christenen zich gewoon aan de overheid onderwerpen. De bijbel zegt daarover: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld”. Dus gewoon houden aan de regels. Sterker nog we moeten ook voor de overheid bidden!

Maar als er dingen zijn die tegen het Woord ingaan, dan is het tijd om te protesteren en te doen wat God zegt. Zo deden ze dat ook in de tijd van de eerste kerk. Petrus zei toen hij vervolgd werd door de farizeeërs: “Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.” Oftewel: doe wat God zegt, zelfs als dat niet mag. Dat was ook de motivatie van veel christenen in het verzet in WOII.

De Perfecte Overheid

Maar we hadden het erover hoe een land goed bestuurd zou moeten worden en niet over hoe wij met de overheid om moeten gaan. Maar goed, iedereen voelt aan op zijn klompen dat de perfecte overheid niet bestaat. En daar is ook een hele duidelijke Bijbelse reden voor: de overheid is nooit Gods oorspronkelijke bedoeling geweest!

God zegt zelf toen de mensen om een koning vroegen: “Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn”. Oftewel: God wil eigenlijk ieder persoon zelf leiden, al van het begin af aan. Maar ja, wij mensen zijn koppig en hebben liever een zichtbaar mens als leider dan een onzichtbare God.

Ok, en dus…?

Wegwijzer God overheid

Nee, we hoeven als christenen geen anarchisten te worden en elke overheid te verwerpen. God is liefdevol en zegt: Ach ja, als je dat dan zo wilt hebben, laat me je dan wat advies geven over hoe je het moet aanpakken als je wel een overheid hebt die de baas is.

Dus laten we daar eens naar kijken. En laten we beginnen met de favoriet van alle Nederlanders: Een koning houdt een land in stand door recht, maar wie veel belasting heft, breekt het af (Spr 29:4). We zijn het natuurlijk allemaal eens met het tweede gedeelte, want wie vindt belasting betalen nou leuk? Maar voor ons doel gaat het om het eerste gedeelte. Doe recht betekent simpelweg: Doe wat eerlijk is. En eigenlijk staat spreuken daar vol van (Spr 28:16, Spr 28:2, Spr 29:2, Spr 29:12, Spr 29:14, Spr 31:1-9)

De Goddelijke Gaswinningsoplossing

En iedereen kan er met zijn boerenverstand wel bij wat “recht” is: Als je iets kapot maakt, moet je het ook repareren. En als je van plan bent het nog een keer te doen, dan mag dat niet hoor! Dan krijg je straf. Nou zo ging dat in ieder geval toen ik kind was.

En in Groningen hoort het niet veel anders te zijn. De schuldige moet opdraaien voor de kosten: de NAM/overheid. Je moet repareren wat er kapot is gemaakt: de huizen moeten gerepareerd worden. Het mag niet nog een keer: de gaskraan moet dicht.

Daar hebben wij geen parlementaire enquête voor nodig.