Voor het geval je het niet mee hebt gekregen, een week of vier geleden heeft Groen Links op hun partijcongres besloten het BDS-pact te onderschrijven. Ze noemen de Boycot Divestment & Sanction (BDS) beweging een “geoorloofd middel om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid”. Het is een beweging om alle ‘bezetting’ van Israël te beëindigen en Palestijnen gelijke rechten te geven in Israël.

De BDS-beweging is gestart door allerlei Palestijnse organisaties en eigenlijk een soort geweldloze/legale tak die zich tegen Israël verzet. Ook internationale partijen die tegen de Israëlische ‘bezetting’ zijn, hebben zich vaak aangesloten bij deze beweging. En als we eerlijk zijn, horen we in de Nederlandse politiek deze geluiden ook regelmatig. Israël moet worden gestraft en geboycot op alle mogelijke manieren volgens sommigen. Dus zo nieuw is het helaas ook weer niet. Maar de roep om maatregelen tegen Israël is de afgelopen jaren wel steeds extremer en sterker geworden.

God en Israël

Israel beloofde land landkaart

Nou weten de meeste mensen die wat van het christendom weten, dat er iets speciaals is met God en Israël. En vanaf het begin van de Bijbel belooft God aan Israël (Jacob) en Zijn nakomelingen een bepaald stuk land, waar ze als volk in mogen gaan leven (Gen 15:18, Gen 17:8). In het plaatje hiernaast zie je ongeveer waar dat op neer komt, en dat is nog een vrij groot gebied.

Deze grenzen zijn natuurlijk allemaal redelijk schematisch, want zo duidelijk is de Bijbel ook niet, die zegt ‘van de Eufraat tot de Nijl’ en ‘het land Kanaan’. Later wordt het nog wel wat verduidelijkt met van Dan tot Bersheba (Rich 20:1 bijvoorbeeld), maar dat ging vooral om de grenzen van Israël op dat moment. En ook dat van de Eufraat tot de Nijl kun je natuurlijk heel anders interpreteren op dit plaatje en de grenzen veel nauwer trekken. Het komt er in ieder geval zeker op neer dat Israël op dit moment nog niet zo groot is als God ze eigenlijk beloofd heeft. Daarbij horen zeker stukken die nu bij Syrië, Jordanië, Libanon en Egypte horen. Dus je zou kunnen zeggen dat ze nog wat land te goed hebben van God. Want God doet altijd wat Hij heeft beloofd.

Wij en Israël

Nou zegt de Bijbel wel een aantal dingen over hoe wij het beste (voor onze eigen bestwil) met Israël kunnen omgaan. In de eerste plaats wordt wie Israël zegent, gezegend en wie Israël vervloekt, vervloekt (Gen 12:3). Dus het is handiger voor ons om niet tegen ze op te staan, maar ze liever zegenen. Ook draagt de Bijbel ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem (Ps 122:6-9).

Verder zegt de Bijbel ook dat God Israël beschermt tegen aanval en veel vrucht doet dragen, oftewel economisch voorspoedig maakt (Jes 27). En als we daar deel van zouden willen hebben, kunnen we beter juist wel in Israël investering in plaats van daar ons geld weghalen. En hoe we ook tegen de manier aankijken waarop Israël met zijn grenzen omgaat, feit blijft dat God ze dat land beloofd heeft en in Gods ogen dus het aan Israël toebehoort. En Israël daarom straffen en tegen God ingaan lijkt me toch niet echt een goed idee…

Israël en vreemdelingen

Israel beloofde land vluchteling

Dat betekent natuurlijk niet dat Israël alles geweldig doet en geen fouten maakt, waar we wat van zouden kunnen zeggen. Want het is zeker dat ze dat doen, want het enige wat voor fouten maken nodig is, is mens zijn. Maar goed er zijn ook zeker grotere fouten die ze hebben gemaakt en daar gaan we wat van zeggen ;).

God heeft namelijk Israël vrij duidelijk gezegd hoe ze met vreemdelingen om moeten gaan. Ze moeten ze liefhebben als zichzelf en mogen niet onderdrukt worden (Lev 19:33-34). Op hun beurt moeten de vreemdelingen precies aan dezelfde wetten en regels en gewoonten voldoen (Ex 12:48-49). Alle twee gebeurt niet echt in Israël (en in andere landen, waarom zou inburgering overal toch een probleem zijn…). En vooral de vreemdelingen niet onderdrukken is een beetje een tekortkoming van Israël. Ze onderdrukken Palestijnen wel degelijk en behoorlijk ook. Ze worden wel degelijk anders behandeld dan de Israëlieten.

Dus…

Maar betekent dat nou dat Israël gestraft en geboycot moet worden? Nee joh. Wat mij betreft in ieder geval niet. We zouden ze wel kunnen laten weten dat ze eens wat vriendelijker met hun inwoners mogen omgaan, zeker. Maar ja, misschien moeten we ook eerst eens kijken naar hoe we zelf met anderen omgaan voordat we dat doen… En wat zou jij doen als er continu een dreiging is van een aanslag door één bepaalde bevolkingsgroep, zou jij die dan niet anders behandelen?

Al met al is Israël BDS’en geen oplossing die we moeten willen. Maar persoonlijk zit ik zeker na te denken over een Groen Links boycot, helaas kan ik ze alleen geen sancties opleggen… 😉