In deze serie gaan we het hele nieuwe testament door om eens even te kijken wie wij als nieuw geschapen christenen zijn volgens de Bijbel. We gaan elk blog van deze serie, vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk, boek voor boek, het nieuwe testament door om te kijken wat de Bijbel daarover zegt.

Om het overzichtelijk te houden doen we het een paar teksten per keer, in een vast format. Eerst de tekst, dan wat het nou eigenlijk betekent en als laatste wat ik dus over mezelf kan zeggen. En omdat onze woorden kracht hebben, gaan we het allemaal hardop over onszelf verklaren natuurlijk ;).

Wie ik ben

Romeinen 8:30

Tekst:  En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Wat het betekent: We zijn gemaakt om te worden als Jezus (zie v29). Daarom heeft God ons geroepen, rechtvaardig gemaakt en verheerlijkt.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben geroepen, ik ben gerechtvaardigd en ik ben verheerlijkt.

Romeinen 8:32

Tekst: Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Wat het betekent: God heeft voor ons zelfs Jezus gegeven, dus Hij geeft zeker ook de rest (=minder belangrijk) ook aan ons.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik krijg van God alle dingen met Jezus.

Romeinen 8:34

Tekst: Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Wat het betekent: We worden niet veroordeeld, want Jezus is voor ons gestorven en uit de dood opgestaan! Bovendien pleit Hij ook nog eens voor ons bij God.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Jezus pleit voor mij bij God

Romeinen 8:37

Tekst: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad

Wat het betekent: In alle omstandigheden (inclusief moeilijkheden zie v35-36), overwinnen wij door Jezus.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben meer dan overwinnaar en Jezus heeft mij liefgehad.

Romeinen 8:38-39

Tekst: Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Wat het betekent: Er is helemaal niks dat ervoor kan zorgen dat God minder van ons houdt of dat ons bij die liefde weg kan houden.

Wat ik over mezelf kan zeggen:  Dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel kan mij scheiden van de liefde van God.

Romeinen 9:1

Tekst: Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest.

Wat het betekent: In Jezus spreken we altijd de waarheid en van binnen laat de Heilige Geest Zijn goedkeuring daarover merken in ons geweten.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik spreek de waarheid en lieg niet. Mijn geweten getuigt daarvan door de Heilige Geest.

Romeinen 9:23-34

Tekst: En dat met het doel om de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van Zijn ontferming, die Hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid? Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

Wat het betekent: Wij (of we nou jood zijn of niet) zijn van tevoren door God bestemd voor Zijn Heerlijkheid, daarmee wil Hij Zijn heerlijkheid laten zien.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben een voorwerp van Gods ontferming. Ik ben geroepen door God en van tevoren gemaakt voor heerlijkheid.

Romeinen 9:25-26

Tekst: Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden.

Wat het betekent: Ook de niet-joden noemt God Zijn volk en Geliefde, kinderen van de levende God.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben Gods volk. Ik ben Zijn geliefde. Ik ben een kind van de levende God

Wie ik ben

Dus:

– Ik ben geroepen
– Ik ben gerechtvaardigd
– Ik ben verheerlijkt
– Ik krijg van God alle dingen met Jezus
– Jezus pleit voor mij bij God
– Ik ben meer dan overwinnaar
– Jezus heeft mij liefgehad
– Dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel kan mij scheiden van de liefde van God.
– Ik spreek de waarheid en lieg niet. Mijn geweten getuigt daarvan door de Heilige Geest.
– Ik ben een voorwerp van Gods ontferming. Ik ben geroepen door God en van tevoren gemaakt voor heerlijkheid.
– Ik ben Gods volk.
– Ik ben Zijn geliefde.
– Ik ben een kind van de levende God