Identiteit

In deze serie gaan we het hele nieuwe testament door om eens even te kijken wie wij als nieuw geschapen christenen zijn volgens de Bijbel. We gaan elk blog van deze serie, vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk, boek voor boek, het nieuwe testament door om te kijken wat de Bijbel daarover zegt.

Om het overzichtelijk te houden doen we het een paar teksten per keer, in een vast format. Eerst de tekst, dan wat het nou eigenlijk betekent en als laatste wat ik dus over mezelf kan zeggen. En omdat onze woorden kracht hebben, gaan we het allemaal hardop over onszelf verklaren natuurlijk ;).

Wie ik ben

Romeinen 8:15

Tekst: Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

Wat het betekent: We zijn geen slaven die bang moeten zijn voor God, maar (geadopteerde) kinderen die ‘lieve papa’ kunnen zeggen.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik heb geen geest van slavernij, maar de Geest van adoptie.

Romeinen 8:16

Tekst: De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn

Wat het betekent: Gods Geest in ons laat ons telkens weten dat we kinderen van God zijn (geworden).

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben een kind van God.

Romeinen 8:17a

Tekst: En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus;

Wat het betekent: Omdat we kinderen van God zijn, krijgen we ook een erfenis van Hem, dezelfde als Christus.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus.

Romeinen 8:23a

Tekst: En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben.

Wat het betekent: We hebben de eerste vruchten van de Geest (we zijn wederom geboren).

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik heb de eerstelingen van de Geest.

Romeinen 8:26

Tekst: En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

Wat het betekent: De Heilige Geest helpt ons als we zwak zijn. We weten niet altijd wat we moeten bidden, dan bid de Heilige Geest (door ons heen) met zuchten en kreunen.

Wat ik over mezelf kan zeggen: De Geest komt mijn zwakheden te hulp, Hij pleit voor mij.

Romeinen 8:28

Tekst: En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn

Wat het betekent: Wij hebben God lief (wij Zijn door Hem geroepen en hebben ons leven aan Hem gegeven), en alles wat er gebeurt werkt voor ons dus altijd mee de goede kant op.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Alles werkt voor mij mee ten goede.

Romeinen 8:29

Tekst: Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders

Wat het betekent: We zijn gemaakt om precies te worden zoals Jezus is, Hij is onze Grote Broer.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben van tevoren gekend, ik ben ertoe bestemd om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn.

Wie ik ben

Dus:

– Ik heb geen geest van slavernij, maar de Geest van adoptie.
– Ik ben een kind van God.
– Ik ben een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus.
– Ik heb de eerstelingen van de Geest
– De Geest komt mijn zwakheden te hulp, Hij pleit voor mij.
– Alles werkt voor mij mee ten goede.
– Ik ben van tevoren gekend, ik ben ertoe bestemd om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te zijn.