In deze serie gaan we het hele nieuwe testament door om eens even te kijken wie wij als nieuw geschapen christenen zijn volgens de Bijbel. We gaan elk blog van deze serie, vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk, boek voor boek, het nieuwe testament door om te kijken wat de Bijbel daarover zegt.

Om het overzichtelijk te houden doen we het een paar teksten per keer, in een vast format. Eerst de tekst, dan wat het nou eigenlijk betekent en als laatste wat ik dus over mezelf kan zeggen. En omdat onze woorden kracht hebben, gaan we het allemaal hardop over onszelf verklaren natuurlijk ;).

Wie ik ben

Romeinen 10:4

Tekst:  Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

Wat het betekent: Het goed doen om rechtvaardig te worden, is opgehouden voor gelovigen, door Jezus.

Wat ik over mezelf kan zeggen: De wet maakt mij niet meer rechtvaardig, maar Jezus.

Romeinen 10:8

Tekst: Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:

Wat het betekent: God’s Woord is dicht bij ons, in onze mond en in onze harten. Het woord van geloven in Hem (voor redding en rechtvaardiging, zie de rest van het hoofdstuk).

Wat ik over mezelf kan zeggen: God’s Woord van geloof is dicht bij mij, in mijn mond en in mijn hart.

Romeinen 10:11

Tekst:  Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Wat het betekent: Als je in God gelooft, zal je niet door Hem teleurgesteld worden, niet voor schut worden gezet, zodat je je schaamt.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik zal niet beschaamd worden, niet teleurgesteld door God.

Romeinen 11:16-17

Tekst:  En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.

Wat het betekent: Jezus is als de wortel, de Joden en wij (de heidenen) zijn als de takken. Sommige van de Joden zijn uitgerukt en wij zijn geënt in God door Jezus en hebben nu deel aan de geweldige dingen van God (de vettigheid). We moeten niet denken dat we beter zijn dan de Joden, God draagt ons immers allebei.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik ben heilig en ik heb deel aan de wortel en vettigheid van de olijfboom (God). De wortel (God) draagt mij.

Romeinen 11:20a

Tekst: Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof.

Wat het betekent: We blijven verbonden met God door geloof en ongeloof scheidt ons van Hem.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik sta door geloof.

Romeinen 12:3

Tekst: Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

Wat het betekent: Je moet niet te trots denken, maar bescheiden. God heeft een mate van geloof aan ons allemaal gegeven.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik heb een mate van geloof gekregen.

Romeinen 14:4

Tekst: Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

Wat het betekent: Je moet niet oordelen over iemand wiens baas jij niet bent. God is onze baas en Hij houdt ons staande.

Wat ik over mezelf kan zeggen: Ik zal staande gehouden worden, God houdt mij staande.

Wie ik ben

Dus:

– De wet maakt mij niet rechtvaardig, maar Jezus.
– God’s Woord van geloof is dicht bij mij
– God’s Woord van geloof is in mijn mond
– God’s Woord van geloof is in mijn hart.
– Ik zal niet beschaamd worden, niet teleurgesteld door God.
– Ik ben heilig
– Ik heb deel aan de wortel en vettigheid van de olijfboom (God).
– De wortel (God) draagt mij.
– Ik sta door geloof.
– Ik heb een mate van geloof gekregen.
– Ik zal staande gehouden worden, God houdt mij staande.