Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik wordt er altijd een beetje geïrriteerd van als predikers zeggen dat Nederland of Europa harde grond is. Alsof alles hier moeilijker is en zwaarder en alsof God hier harder Zijn best moet doen. Alsof Zijn Glorie en kracht hier een beetje minder sterk zijn. Alsof hier alles moeilijker is. Maar waarom zeggen die predikers dat nou altijd? En wat kunnen we eraan doen?

Harde Grond

Het is misschien ook niet zo heel gek dat Nederland/Europa harde grond wordt genoemd. Veel predikers getuigen van de duizenden, tienduizenden en honderdduizenden die in Afrika en Zuid-Amerika in één dienst samenkomen! Duizenden bekeringen, genezingen, bevrijdingen, wonderen en tekenen. En wanneer is nou de laatste keer een grote opwekking in Nederland geweest? Hoe vaak ben jij in Nederland in een dienst met meer dan 10.000 aanwezigen en duizenden bekeringen geweest? Ik nog nooit…

Maar wat is harde grond nou eigenlijk? Ik stelde me er altijd rots-grond bij voor. Zo’n kale rots waar bijna niks op wil groeien, alleen een paar sprietjes. Maar dat is helemaal niet wat harde grond is! Harde grond is grond die een tijd niet omgeploegd is. De grond raakt door weer en regen dicht op elkaar gedrukt en vruchtbare gewassen kunnen er niet makkelijk groeien. Maar planten zoals distels bijvoorbeeld wel! De distel is namelijk een pioniersplant op braakliggende grond! (meer info over distels).

Dorens op harde grond

Opwekking tijd van glorie heerlijkheid jezus harde grond osborn malieveld bodenterrein bekering genezing bevrijding ploegen zaaien oogsten doren zwart wit

En God spreekt ook tot Israël over dit type grond: “Want zo zegt de HEERE tegen de mannen van Juda en tegen Jeruzalem: Ploeg voor uzelf ongeploegd land om! Zaai niet tussen de dorens. 4 Besnijd u voor de HEERE en doe de voorhuid van uw hart weg” (Jer 4:3-4a). God gebruikt hier ook de harde grond (“ongeploegd land”) als gelijkenis voor hoe ze met hun hart moeten omgaan. Niet Zijn Woord op vijandig gebied laten landen (de dorens/distels), maar op land dat voorbereid is om vruchtbaar te zijn (geploegd land).

We kennen de grond en de distels/dorens natuurlijk van de gelijkenis van de zaaier (Mat 13). Dorens “verstikken het Woord” zegt Jezus. Waarin de dorens staan voor “de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom”. Dit is dus verwaarloosd, braakliggend land, waar de dorens op gegroeid zijn. Land dat alleen maar gericht is op het hier en nu. Alleen gericht op de zorgen van het dagelijkse leven, gericht op rijkdom en plezier. Dat is de harde grond waar al die predikers het zo vaak over hebben. We zijn in Nederland zoveel op onszelf en rijkdom gericht dat het woord verstikt wordt en geen vrucht draagt.

Goddelijke Grondwerkers

Ok, maar wat doen we daar nou aan? Is Nederland verdoemd om eeuwig onvruchtbaar te blijven? NEE! Zeker niet! Het is tijd om de hand aan de ploeg te slaan! Het is tijd om het land open te breken, de distels en dorens te ontwortelen en dan het land te bezaaien, bewateren en oogsten. En dat ploegen is misschien wel zwaar werk, maar het duurt maar even! Het hoeft maar 1x per jaar, voor het zaaien/na de oogst.

Ok, maar hoe doen we dat nou in de praktijk? Hoe kunnen we Nederland omploegen, zodat ook hier tienduizenden, honderdduizenden en miljoenen mensen tot geloof gaan komen? Jezus noemde het werk wat Hij en Zijn discipelen deden “de hand aan de ploeg slaan” (Luk 9:62). En wat deden zij? Het Woord prediken/onderwijzen, de zieken genezen, demonen uitdrijven, wonderen en tekenen.

En het mooie was, dat dat heel klein begon, maar binnen de kortste keren kwamen er duizenden mensen achter hem aan! In de tijd van Jezus woonden er waarschijnlijk zo’n één miljoen Joden in Juda. Uiteindelijk had Hij samenkomsten met tot zo’n 10.000-20.000 mensen die hij eten gaf (Mat 14:13-21). Dat is 1-2% van alle inwoners van Israel, in één samenkomst! Om het naar Nederland te vertalen, zou dat een dienst zijn met 200.000 tot 300.000 Nederlanders! Dat is dus het resultaat van beginnen met de grond omploegen!

Gods grote ploegschaar

Opwekking tijd van glorie heerlijkheid jezus harde grond osborn malieveld bodenterrein bekering genezing bevrijding ploegen zaaien oogsten ploegen tractor

“Maar ja, dat was Jezus, en dat was voorbereide grond. Iedereen stond op Hem te wachten…” Nee, de grond was zo hard als het maar kon. Zo hard dat de periode voordat Jezus kwam zelfs bekend staat als de ‘stille periode’. Er waren 400 jaar verstreken in Israel zonder een profeet! Zonder iemand die Gods stem verstond! Volgens mij heeft God dat speciaal gedaan voor al die predikers die het hebben over harde grond. Zodat Hij ze hierop kan wijzen en kan vertellen: “Zelfs de hardste grond in de geschiedenis heb ik omgeploegd. Die harde grond van jou stelt voor Mij niks voor!”

Dat wil God volgens mij ook aan ons duidelijk maken. Dat zoals Hij het al gedaan heeft, Hij het weer kan. Dat Hij net als toen, maar met een klein wondertje hoeft te beginnen. Een beetje water dat wijn wordt, een zieke hier of daar die wonderbaarlijk geneest. Dat het zich kan verspreiden als vuur. Dat het binnen de kortste keren zo uit de hand kan lopen dat er 200.000 Nederlanders op een vlakte samenkomen voor Jezus!

Opwekking in Nederland?

En dat zou ook niet de eerste keer zijn dat er opwekking is in Nederland. Nee, ik heb het niet over dat gele boekje waar elk jaar weer wat nieuwe liedjes in terecht komen. Het is nog maar iets meer dan 60 jaar geleden, toen TL Osborn in 1958 op het malieveld in Den Haag en bodenterrein in Groningen meer dan honderdduizend mensen samenbracht in één dienst van een grote evangelisatie en genezingscampagne (hier een mooie documentaire). Dat was ongeveer 1% van Nederland in één dienst!!

Dus ook op onze ‘harde grond’ is er van alles mogelijk! Het is al eerder gebeurd en God wil het heel graag nog een keer doen. Hij is alleen nog op zoek naar een stelletje discipelen met wie Hij samen Nederland op z’n kop kan zetten.

De grond is er klaar voor, hij is opgeschud door corona, mensen hun ogen zijn even af van de dagelijkse zorgen en denken na over leven en dood. Ze denken over wat echt belangrijk is in het leven. De dorens worden omgehakt. De grond is klaar voor de ploeg! Klaar om opengebroken, bezaaid, bewaterd en geoogst te worden!

Gloeien van Glorie

Opwekking tijd van glorie heerlijkheid jezus harde grond osborn malieveld bodenterrein bekering genezing bevrijding ploegen zaaien oogsten vuur fire glorie

God heeft hier ook over gesproken door Jesaja. Hij zegt: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. 4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. 5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.” (Jes 60:1-5).

God wil Zichzelf door Zijn heerlijkheid en glorie die op ons is laten zien aan heel de wereld. Ze zitten in duisternis, die ervaren ze nu ook duidelijk met corona. En midden in de duisternis zullen we een baken van hoop zijn, van redding, genezing, wonderen en tekenen. Dat zal mensen trekken, hele volken, maar ook de regeringsleiders. Nieuwe zonen en dochters zullen aan de familie toe worden gevoegd. Ze komen allen bijeen om het te bekijken! Laten we dus de grond omploegen en schijnen van de glorie van God! Laten we de geweldige dingen gaan zien die God gaat doen in dit land!